Nekaj o Interreg Central Europe in Focus IN CD

Interreg Central Europe (Interreg CE) je kohezijski program Evropske unije (EU) in je del Evropskega regionalnega razvojnega sklada (European Regional Development Fund - ERDF). Skupni proračun je 246 milijonov evrov. Program spodbuja in podpira sodelovanje čez meje in med javnimi in zasebnimi organizacijami. Projekti Interreg CE spadajo v različne tematske prioritete, kot so Inovacije, Nizek izpust ogljika, Kultura&okolje in Transport.

Projekt »Focus IN CD – inovativne na bolnika orientirane zdravstvene storitve – prednosti ustanovitve skupnega CE omrežja zdravstvene oskrbe bolnikov s celiakijo«, Št. CE-111, spada pod prioriteto Inovativnost. S proračunom v višini 1,9 milijona evrov ima za cilj bistveno izboljšati in uskladiti skrb za osebe s celiakijo v centralni Evropi. Dvanajst partnerjev iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Italije in Slovenija aktivno sodeluje v tej izredni iniciativi.

Eden glavnih vidikov projekta je razvoj e-orodij, predvsem e-učnih programov za bolnike s celiakijo kakor tudi za zdravstvene delavce z namenom povečanja stopnje znanja o tej kronični intoleranci na hrano. Preberite več o projektu Focus IN CD z obiskom spletne strani projekta.

Logo of Project Partners and Interreg Central Europe


Last modified: Friday, 14 December 2018, 11:18 AM